KOTLOVI MILITERM

Električni štedljivi kotlovi za grejanje prostorija MiliTerm

Štedljivi električni kotlovi za grejanje, ušteda od 30 do 40% električne energije

 

Proizvodnja i prodaja štedljivih električnih protočnih kotlova MiliTerm PančevoPreduzeće "Milivojev D.O.O" se bavi izradom prototipova štedljivih električnih kotlova "Militerm" za etažno i centralno grejanje, sa posebnim sistemom protočnih grejača kao sastavnim delom električnih štedljivih kotlova koji je potpuno jedinstven na tržištu. Prototipovi električnih kotlova za zagrevanje prostorija su zaštićeni patentom M.P. br. 2011/0002.

Pri proizvodnji električnih kotlova za protočno zagrevanje vode, pretočeno je u praksu 20 godina inovacija u cilju stvaranja vrhunskog domaćeg proizvoda - štedljivog električnog kotla za grejanje koji prati evropski i svetski trend energetske efikasnosti.

Milivojev D.O.O je otvoreno za svaki oblik poslovno - tehničke saradnje, u cilju serijske proizvodnje "Militerm" električnih štedljivih kotlova.